Organizator: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

XIX ZJAZD PTDL 2017

XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
03 - 06 września 2017


Komitet Organizacyjny

 

 

Przewodnicząca:


Danuta Kozłowska
tel. 663 680 186
e-mail: danuta.kozlowska@diag.pl

 


Sekretarz:


Urszula Rychlik
tel. 12 422 87 60
e-mail: z5rychli@cyfronet.pl


Skarbnik:


Bożena Sokołowska
tel. 663 694 079
e-mail: bozena.sokolowska@diag.pl

 


Członkowie:


Barbara Aulich-Kucaj
Tadeusz Góralczyk
​Joanna Kowalik
Aleksandra Maleszka
Krystyna Słowińska-Solnica
Artur Sokalski
Katarzyna Stec-Grossman
Anna Ząbek-Adamska
Elżbieta Ziemichód