Organizator: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

XIX ZJAZD PTDL 2017

XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
03 - 06 września 2017


Komitet Naukowy


Przewodniczący:


Prof. dr hab. Bogdan Solnica
Katedra Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
e-mail: mbsolnic@cyf-kr.edu.pl


Członkowie:


Prof. dr hab. Ewa Brojer
Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
e-mail: ebrojer@ihit.waw.pl


Prof. dr hab. Lech Chrostek       
Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
e-mail: lech.chrostek@umb.edu.pl


Prof. dr hab. Milena Dąbrowska             
Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
e-mail: mdabrows@umwb.edu.pl


Prof. dr hab. Urszula Demkow 
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny               
e-mail: urszula.demkow@litewska.edu.pl


Prof. dr hab. Barbara Dołęgowska         
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, SPSK nr 2, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
e-mail: barbara.dolegowska@pum.edu.pl


Dr hab. Marek Jurkowski
Katedra Analityki Medycznej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
e-mail: marek.jurkowski@uwm.edu.pl


Prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa    
Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie 
e-mail: z5jkulpa@cyf-kr.edu.pl


Prof. dr hab. Bogdan Mazur      
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
e-mail: bmazur@sum.edu.pl


dr hab. n. med. Anna Mertas

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

e-mail: amertas@sum.edu.pl


Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska     
Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

e-mail: grazynaodes@interia.pl


Doc. Anna Raszeja-Specht         
Katedra Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny 
e-mail: rasz@gumed.edu.pl


Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz
Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny        
e-mail: dariusz.sitkiewicz@wum.edu.pl


Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski           
Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku       
e-mail: msz@umb.edu.pl


Prof. dr hab. Krystyna Sztefko 
Zakład Biochemii Klinicznej, Instytut Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
e-mail: misztefk@cyf-kr.edu.pl


Prof. dr hab. Andrzej Szutowicz              
Katedra Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny 
e-mail: aszut@gumed.edu.pl