Organizator: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

XIX ZJAZD PTDL 2017

XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
03 - 06 września 2017


Historia PTDL


Historia diagnostyki laboratoryjnej w Polsce swoimi początkami sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W 1953 roku Minister Zdrowia powołał pierwszego specjalistę krajowego w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, którym został prof. dr n. med. Grzegorz Bogdasarian. W tym czasie zaczęto powoływać również specjalistów wojewódzkich. Kolejnym ważnym krokiem było utworzenie w 1956 roku w ówczesnym Departamencie Profilaktyki i Lecznictwa stanowiska doradcy ds. diagnostyki laboratoryjnej. Ministra Zdrowia do pełnienia tej funkcji powołał dr Zbigniewa Sagana.  

Pierwszą organizacją z zakresie diagnostyki laboratoryjnej była Sekcja Analityki Lekarskiej utworzona przy Polskim Towarzystwie Lekarskim. Sekcja ta powstała w 1962 roku z inicjatywy prof. Jerzego Krawczyńskiego, ale zgodnie z jej statutem członkami mogli być tylko lekarze pracujący w laboratoriach diagnostycznych. Zarząd Sekcji postawił sobie cel jakim było utworzenie towarzystwa naukowego zrzeszającego wszystkie osoby związane z analityką niezależnie od kierunku ukończonych studiów. W 1964 roku podczas II Krajowego Zjazdu Sekcji Analityki Lekarskiej przekształcono Sekcję Analityki Lekarskiej PTL w Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL). Głównym celem Towarzystwa stało się rozpowszechnianie zdobyczy naukowych oraz podnoszenie kwalifikacji swoich członków.Pierwszym przewodniczącym Zarządu Głównego PTDL został prof.  Jerzy Krawczyński.


W kolejnych latach stanowisko Prezesa PTDL zajmowali:

  • prof. dr hab. Stefan Angielski (1976-1979)
  • prof. dr hab. Jerzy Janecki (1979-1983)
  • prof. dr hab. Jan Sznajd (1983-1991)
  • prof. dr hab. Jan Prokopowicz (1991-1992)
  • prof. dr hab. Dagna Bobilewicz (1992-1998)
  • prof. dr hab. Marek Paradowski (1998-2007)
  • prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz (2007-2010)
  • prof. dr hab. Bogdan Solnica (od 2010)


Z biegiem czasu zaczęły powstawać oddziały terenowe PTDL. Aktualnie jest ich osiemnaście: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Lubuski, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Warszawa i Wrocław.

Niezmiennie do dziś celem Towarzystwa jest stymulowanie rozwoju diagnostyki laboratoryjnej przez organizację konferencji, sympozjów i zjazdów naukowych, a także wydawanie czasopisma „Diagnostyka Laboratoryjna”. PTDL współpracuje również z innymi stowarzyszeniami naukowymi, Krajową Izbą Diagnostów laboratoryjnych (KIDL) oraz Izbą Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL).