Organizator: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

XIX ZJAZD PTDL 2017

XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
03 - 06 września 2017


Abstrakty


Zapraszamy wszystkich uczestników XIX Zjazdu PTDL do prezentacji na nim swoich doniesień naukowych po wcześniejszym zgłoszeniu ich abstraktów. Doniesienia będą prezentowane głównie w postaci posterów, pewna ograniczona ich liczba będzie mogła mieć formę prezentacji ustnej na sesjach zawartych w programie makowym Zjazdu. Liczba abstraktów zgłaszanych przez jednego autora nie jest ograniczona. Warunkiem prezentacji doniesienia jest zakwalifikowanie abstraktu przez Komitet Naukowy oraz rejestracja autora na zjeździe.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ABSTRAKTU

Aby zgłosić abstrakt należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.abstrakt.ptdl2017.pl/ankietaINSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ABSTRAKTU


Zawartość abstraktu powinna odpowiadać wybranej przez autorów kategorii tematycznej. Abstrakt nie może zawierać materiału wcześniej publikowanego ani zgłoszonego do publikacji.  Treść abstraktu nie może liczyć więcej niż 2500 znaków (ze spacjami) i powinna mieć wyróżnione 4 części:

  • WSTĘP opisujący znaczenie i cel wykonanego badania;
  • MATERIAŁ I METODY;
  • WYNIKI wraz z ich statystyczną analizą, samo omówienie wyników jest niewystarczające i spowoduje odrzucenie abstraktu;
  • WNIOSKI.

Abstrakt nie może zawierać tabel, powinien być zredagowany zwięźle i prezentować najważniejsze informacje na temat wykonanego badania.

Wszystkie abstrakty przyjęte do prezentacji na Zjeździe zostaną opublikowane w suplemencie Diagnostyki Laboratoryjnej. W związku z tym prosimy o podawanie dokładnych danych wszystkich autorów w formularzu zgłoszenia abstraktu.

Zgłaszanie abstraktów na XIX Zjazd PTDL będzie możliwe do 08.05.2017. Autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową o przyjęciu abstraktu do prezentacji lub jego odrzuceniu do 20.06.2017.


UWAGA! Ostateczne przedłużenie terminu składania abstraktów do 8 maja.