Organizator: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

XIX ZJAZD PTDL 2017

XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
03 - 06 września 2017


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uprawiających i zainteresowanych medycyną laboratoryjną do udziału w XIX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, który odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków, w dniach 3–6 września 2017. Odbywający się obecnie co cztery lata Zjazd jest największym i najważniejszym wydarzeniem naukowym w działalności naszego Towarzystwa, połączonym z Walnym Zgromadzeniem Delegatów i wyborem władz PTDL na kolejną kadencję. PTDL skupia około 1/3 diagnostów laboratoryjnych w Polsce, stąd zjazdy Towarzystwa z udziałem 1000 – 1500 uczestników są ważnymi wydarzeniami dla całego środowiska medycyny laboratoryjnej.

Program naukowy XIX Zjazdu PTDL będzie obejmował 15 sesji tematycznych, 4 wykłady plenarne, warsztaty firmowe i sesje plakatowe.
​Tematyką obrad będą postępy medycyny laboratoryjnej ważne z punktu widzenia nauki i codziennej praktyki, w tym dynamicznie obecnie  rozwijające się obszary diagnostyki laboratoryjnej, takie jak metabolomika, lipidomioka czy farmakogenomika, leżące u podstaw medycyny personalizowanej.
Tradycyjnie, XIX Zjazdowi PTDL będzie towarzyszyć POLMEDLAB 2017 – wystawa prezentująca aktualną ofertę firm działających na rynku IVD w Polsce.

Szanowni Państwo, Zjazd PTDL wraca do Krakowa po długiej przerwie – poprzedni odbył się tutaj w 1983. Teraz Kraków jest zupełnie innym miastem – chcemy je Państwu pokazać w ramach programu socjalnego Zjazdu.
 

Serdecznie zapraszamy, do zobaczenia w Krakowie!

 

 

Danuta Kozłowska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
XIX Zjazdu PTDL          
 
Bogdan Solnica
Prezes Zarządu Głównego PTDL

 

 

 

 

 

 


​Program naukowy


​Informacje ogólne


​Warsztaty firm